Kalkulačka úspor elektrickej energie

Výpočet: ročná úspora energie, životnosť, prevádzková doba, spotreba, výnos

NÁZOV ŽIAROVKA LED PARAMETER VYSVETLIVKY
Príkon W -
Počet kusov Počet kusov LED
Prevádzka deň hodín Prevádzková doba LED
Ročná spotreba (Príkon * Počet kusov * Prevádzková doba * Počet dní) / Premena jedotiek
Ročná spotreba eur Ročná spotreba kWh * Sadzba
Ročná úspora Ročná spotreba kWh žiarovka - Ročná spotreba kWh LED
Ročná úspora eur Ročná spotreba eur žiarovka - Ročná spotreba eur LED
Návratnosť investície rokov Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED / Ročná úspora eur
Životnosť hodín rokov Životnosť hodín / (Počet dní * Prevádzková doba LED)
Úspora po dobu životnosti Ročná úspora kWh * Životnosť rokov
Úspora po dobu životnosti eur Ročná úspora eur * Životnosť rokov
Zisk po dobu životnosti eur Úspora po dobu životnosti eur - Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED
Ročný výnos investície % Zisk po dobu životnosti / Životnosť rokov / (Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED) * 100
Cena diela eur Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED
Rozdiel nákupnej ceny eur -
Počet dní rok -
Sadzba eur -
Životnosť hodín -
Zaokrúhľovanie miesta Počet desatinných miest zaokrúhľovania.
Premena jednotiek -
NÁZOV ŽIAROVKA LED PARAMETER VYSVETLIVKY
Príkon W -
Počet 0.00 kusov Počet kusov LED
Prevádzka deň 0.00 hodín Prevádzková doba LED
Ročná spotreba 0.00 0.00 kWh (Príkon * Počet kusov * Prevádzková doba * Počet dní) / Premena jedotiek
Ročná spotreba 0.00 0.00 eur Ročná spotreba kWh * Sadzba
Ročná úspora 0.00 kWh Ročná spotreba kWh žiarovka - Ročná spotreba kWh LED
Ročná úspora 0.00 eur Ročná spotreba eur žiarovka - Ročná spotreba eur LED
Návratnosť investície 0.00 rokov Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED / Ročná úspora eur
Životnosť 0 hodín 0.00 rokov Životnosť hodín / (Počet dní * Prevádzková doba LED)
Úspora po dobu životnosti 0.00 kWh Ročná úspora kWh * Životnosť rokov
Úspora po dobu životnosti 0.00 eur Ročná úspora eur * Životnosť rokov
Zisk po dobu životnosti 0.00 eur Úspora po dobu životnosti eur - Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED
Ročný výnos investície 0.00 % Zisk po dobu životnosti / Životnosť rokov / (Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED) * 100
Cena diela 0.00 eur Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED
Rozdiel nákupnej ceny eur -
Počet dní rok -
Sadzba eur -
Životnosť hodín -
Zaokrúhľovanie miesta Počet desatinných miest zaokrúhľovania.
Premena jednotiek kWh -
NÁZOV HODNOTA PARAMETER VYSVETLIVKY
Jednotkova cena eur -
Sadzba eur -
Rozdiel nákupnej ceny eur -
Prevádzka deň hodín -
Životnosť hodín -
Koeficient úspory hodín -
Príkon W Rozdiel nákupnej ceny / Jednotkova cena / 1000
Denná úspora kWh Príkon * Prevádzková doba * (Koeficient úspory - 1)
Denná úspora eur Denná úspora kWh * Sadzba
Životnosť rokov (Životnosť hodín * 10) / (Prevádzková doba * 365) / 10
Návratnosť investície rokov Rozdiel nákupnej ceny * 10 / Denná úspora eur / 365 / 10
Zisk po dobu životnosti eur (Životnosť rokov - Návratnosť investície) / Návratnosť investície * Rozdiel nákupnej ceny
Ročný výnos investície eur (Zisk po dobu životnosti - Rozdiel nákupnej ceny) / Životnosť rokov
Ročný výnos investície % Zisk po dobu životnosti * 10 / Životnosť rokov / Rozdiel nákupnej ceny * 100 / 10