Kalkulačka úspor elektrickej energie

Výpočet: ročná úspora energie, životnosť, prevádzková doba, spotreba, výnos

NÁZOVŽIAROVKALEDPARAMETERVYSVETLIVKY
PríkonW-
Početkusov
Počet kusov LED
Prevádzka deňhodín
Prevádzková doba LED
Ročná spotreba
(Príkon * Počet kusov * Prevádzková doba * Počet dní) / Premena jedotiek
Ročná spotrebaeur
Ročná spotreba kWh * Sadzba
Ročná úspora
Ročná spotreba kWh žiarovka - Ročná spotreba kWh LED
Ročná úsporaeur
Ročná spotreba eur žiarovka - Ročná spotreba eur LED
Návratnosť investícierokov
Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED / Ročná úspora eur
Životnosť hodínrokov
Životnosť hodín / (Počet dní * Prevádzková doba LED)
Úspora po dobu životnosti
Ročná úspora kWh * Životnosť rokov
Úspora po dobu životnostieur
Ročná úspora eur * Životnosť rokov
Zisk po dobu životnostieur
Úspora po dobu životnosti eur - Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED
Ročný výnos investície%
Zisk po dobu životnosti / Životnosť rokov / (Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED) * 100
Cena dielaeur
Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED
Rozdiel nákupnej cenyeur-
Počet dnírok-
Sadzbaeur-
Životnosťhodín-
Zaokrúhľovaniemiesta
Počet desatinných miest zaokrúhľovania.
Premena jednotiek-
NÁZOVŽIAROVKALEDPARAMETERVYSVETLIVKY
PríkonW-
Počet0.00kusov
Počet kusov LED
Prevádzka deň0.00hodín
Prevádzková doba LED
Ročná spotreba0.000.00kWh
(Príkon * Počet kusov * Prevádzková doba * Počet dní) / Premena jedotiek
Ročná spotreba0.000.00eur
Ročná spotreba kWh * Sadzba
Ročná úspora0.00kWh
Ročná spotreba kWh žiarovka - Ročná spotreba kWh LED
Ročná úspora0.00eur
Ročná spotreba eur žiarovka - Ročná spotreba eur LED
Návratnosť investície0.00rokov
Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED / Ročná úspora eur
Životnosť 0 hodín0.00rokov
Životnosť hodín / (Počet dní * Prevádzková doba LED)
Úspora po dobu životnosti0.00kWh
Ročná úspora kWh * Životnosť rokov
Úspora po dobu životnosti0.00eur
Ročná úspora eur * Životnosť rokov
Zisk po dobu životnosti0.00eur
Úspora po dobu životnosti eur - Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED
Ročný výnos investície0.00%
Zisk po dobu životnosti / Životnosť rokov / (Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED) * 100
Cena diela0.00eur
Rozdiel nákupnej ceny * Počet kusov LED
Rozdiel nákupnej cenyeur-
Počet dnírok-
Sadzbaeur-
Životnosťhodín-
Zaokrúhľovaniemiesta
Počet desatinných miest zaokrúhľovania.
Premena jednotiekkWh-
NÁZOVHODNOTAPARAMETERVYSVETLIVKY
Jednotkova cenaeur-
Sadzbaeur-
Rozdiel nákupnej cenyeur-
Prevádzka deňhodín-
Životnosťhodín-
Koeficient úsporyhodín-
PríkonW
Rozdiel nákupnej ceny / Jednotkova cena / 1000
Denná úsporakWh
Príkon * Prevádzková doba * (Koeficient úspory - 1)
Denná úsporaeur
Denná úspora kWh * Sadzba
Životnosťrokov
(Životnosť hodín * 10) / (Prevádzková doba * 365) / 10
Návratnosť investícierokov
Rozdiel nákupnej ceny * 10 / Denná úspora eur / 365 / 10
Zisk po dobu životnostieur
(Životnosť rokov - Návratnosť investície) / Návratnosť investície * Rozdiel nákupnej ceny
Ročný výnos investícieeur
(Zisk po dobu životnosti - Rozdiel nákupnej ceny) / Životnosť rokov
Ročný výnos investície%
Zisk po dobu životnosti * 10 / Životnosť rokov / Rozdiel nákupnej ceny * 100 / 10